Projektit

Koulua ja elämää varten. Kulttuuristen käytäntöjen merkitykset kodin, koulun ja psykiatrisen hoidon ammattilaisten yhteistyössä.

Pilvi Hämeenahon Suomen Akatemian rahoittama kolmevuotinen tutkijatohtorihanke

Hankkeen kuvaus Suomen Akatemian sivuilla:

Vaikka käynnissä olevan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen keskeisenä tavoitteena ovat asiakkaan tarpeisiin vastaavat palvelut, psyykkisesti oireilevien lasten oikeus saada erityistä tukea oppimiseensa ei aina toteudu. Uusien toimintamallien kehittäminen edellyttää tietoa kouluarjesta, jossa tuen tarpeet syntyvät ja jossa niihin voidaan vastata. Tässä etnologisessa tutkimuksessa syitä palvelujen tarjonnan haasteisiin selvitetään lomakekyselyllä ja haastattelemalla lasten tukiverkkoon kuuluvia toimijoita: erityisopettajia, lastenpsykiatrian ammattilaisia sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempia. Tämän lisäksi kouluilla havainnoidaan käytössä olevia erityisen tuen muotoja ja moniammatillista yhteistyötä. Tutkimus tuottaa tietoa kouluilla tarjottavan tuen mahdollisuuksista ja rajoituksista. Sen tuloksia voidaan hyödyntää palvelujen kehittämiseen paremmin lasten ja heidän tukiverkkojensa tarpeita vastaaviksi.

Studies on Socioeconomic Class and Mental Illness (NOS-HS)

NOS-HS -työryhmä Studies on Socioeconomic Class and Mental Illness koostuu pohjoismaisista tutkijoista, joiden tutkimukset käsittelevät mielensairauden ja -terveyden sekä psykitrian historiaa. Työpajojen kohdalla erityisenä huomionkohteena on mielenterveyteen liittyvien sosioekonomisten tekijöiden tarkastelu 1950-luvulta lähtien. Työpajan seuraava kokoontuminen on Kööpenhaminassa elokuussa 2017.

Unkarin Tiedeakatemian Nationalismi

Projektissa tutkitaan kansallisten tieteiden ja taiteiden ”kansakunnan rakennustoimintaa” (sciences and arts in nation-building). Mukana Anssi Halmesvirta, jonka osa-alueena mm. suomalaisen lääketieteen ja terveysvalistuksen rooli kyseisessä toiminnassa n. 1880-1945.

Vanhan Vaasan sairaalan historia

Lääninsairaalasta psykiatrisen erikoishoidon sairaalaksi. Projektissa kirjoitetaan 250-vuotiaan sairaalan historia yksien kansien väliin. Sairaala juhlii pyöreitä vuosia vuonna 2018, jolloin kirja julkaistaan osana muuta juhlavuoden ohjelmaa. Projekti on Vanhan Vaasan sairaalan rahoittama tilaustyö Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselta. Tutkijana Johanna Oksanen.

Mainokset